Hvem er vi?

Det danske Studenterhus i Paris har siden 1932 fungeret som en tryg og økonomisk overkommelig base for danske studerende og forskere i Paris. Tusindvis af unge danskere, hvoraf mange senere har gjort sig bemærket indenfor politik, kunst, videnskab og forretningsliv, har gennem årene haft ophold i Huset, der tilbyder en enestående kombination af ”dansk hygge” og kosmopolitisk mangfoldighed.

HISTORIE

Det danske Studenterhus i Paris blev oprindelig opført for en blanding af private og statslige midler.

I 1928 dannede en gruppe visionære personligheder Komiteen for Det danske Studenterhus i Paris med det formål at indsamle midler til oprettelse af et dansk kollegium i Den internationale Studenterby i Paris.

Trods trange økonomiske tider lykkedes det at få staten til at stille et beløb på 200.000 kroner til rådighed på betingelse af, at der fra privat side blev rejst et tilsvarende beløb. Projektet blev en folkesag og det lykkedes at indsamle det dobbelte, 435.000 kr.

I 1929 blev grundstenen lagt og i 1932 kunne Huset indvies af den daværende kronprins Frederik i overværelse af bl.a. den franske præsident Paul Doumer.

Arkitekten
Husets arkitekt, professor og kgl. bygningsinspektør, Kaj Gottlob (1887-1976), var en af sin generations bedste danske arkitekter. Han er kendt for bl.a. Sankt Lukas Kirke i Århus, Knippelsbro i København, Skolen ved Sundet og en række bygninger for Københavns Universitet. Han var desuden er dygtig designer af både møbler og sølvtøj.

Gottlob var i sine unge år inspireret af klassicismen, og Huset trækker på hans inspiration fra både den klassiske arkitektur og mellemkrigstidens nordiske funktionalisme. På én gang sobert, stringent og venligt. Værelserne er store og behagelige, gangene lyse og brede, og den store, fælles terrasse med pergola udgør en velfungerende ramme for meget af Husets sociale liv fra det tidlige forår til det sene efterår.

PERSONALE

 • Catherine Lefebvre
  direktør
 • Marianne Bak Papiau
  vice-direktør
 • Jacques Heilmann
  direktionsassistent
 • Celeste Matos
  rengøringsassistent
 • Ala Seuta
  rengøringsassistent
 • Antonio Sanches
  vedligeholdelse

RESIDENT KOMITÉ

Hvert år i oktober vælges en residentkomité bestående af mindst fem beboere, der varetager residenternes interesser og som i samarbejde med direktøren er ansvarlig for det sociale liv i Huset, udflugter, fester, koncerter m.m. Residentkomiteen er desuden repræsenteret i den store, fælles residentkomité for La Cité Internationale Universitaire de Paris.

BESTYRELSE

Bestyrelse FRUP (Paris)
Det danske Studenterhus er anerkendt som en almennyttig institution med status af såkaldt FRUP, Fondation Réconnue d’Utilité Publique. Bestyrelsen er sammensat af medlemmer udpeget af hhv. Det danske komité i København, Forsknings- og Videnskabsministeriet, Paris’ Universitet og Cité Universitaire.

Bestyrelse Det danske Fond (København)
Det danske Studenterhus i Paris administreres af Studenterhusets Danske Fond i København. Fondens midler kan ikke søges.

Bestyrelsen for Fondation Danoise i Frankrig

(fondation reconnue d’utilité publique / almennyttig institution)

 • Formand Michael Starbæk Christensen, Ambassadør
 • Næstformand Mette Skov, Advokat
 • Bernard Beignier, Rektor for Paris Universitet
 • Jean-Marc Sauvé, Formand for Cité Internationale Universitaire de Paris
 • Vanessa Scherrer, Generaldelegeret for Cité Internationale Universitaire de Paris
 • Jørn Boisen, Institutleder Universitetet i Sørøst-Norge / Københavns Universitet
 • Sylvain Briens, Professor v. Sorbonne Universitetet, Paris IV
 • Søren Berg, Kasserer
 • Yann Schÿler, Dansk Konsul i Bordeaux
 • Peer Bundgaard, Lektor ved Århus Universitet
 • Formanden for residentkomitéen

Bestyrelsen for Fonden for Det Danske Studenterhus i Paris

 • Formand Mette Skov, Advokat
 • Anne-Mette Vestergaard, Europa parlamentet
 • Marlene Carolus, Investeringsrådgiver
 • Tore Leifer, Redaktør
 • Jesper Langergaard, Direktør Danske Universiteter
 • Michael Starbæk Christensen, Ambassadør

Medlemmer af Komitéen for Det Danske Studenterhus

 

 • Mette Skov, Formand
 • Merete Birkelund, Lektor, Institut for Kommunikation og Kultur Århus Universitet
 • Jørn Boisen, Institutleder Universitetet i Sørøst-Norge / KU
 • Henrik Brendstrup, Professor ved Det Jyske Musikkonservatorium
 • Ann Lislegaard, Billedkunstner
 • Henning Møller, Civiløkonom

PROTEKTOR

Det danske Studenterhus i Paris har helt fra Husets indvielse været begunstiget af Kongehusets støtte. Daværende Kronprins, senere Kong Frederik var i mange år Husets protektor. I 1972 overtog Hendes Majestæt Dronning Margrethe hvervet efter sin far. Siden 2014 har HKH Prinsesse Marie varetaget protektoratet.

STØT OS

Det danske Studenterhus i Paris modtager et årligt driftstilskud fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, men har desuden gennem årene været afhængige af støtte fra en lang række fonde og privatpersoner i forbindelse med ombygninger og større vedligeholdelsesarbejder.

Renoveringen i 2014-2015 er gennemført med støtte fra følgende danske fonde:

 • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
 • Knud Højgaards Fond
 • Augustinus Fonden
 • Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond
 • ANT Fonden
 • Nicolai og Felix Fonden
 • Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

De takkes alle varmt for støtten.

Støtteydere
Det danske Studenterhus er taknemmelig for de mange donationer fra private fonde og enkeltpersoner, der gennem årene har gjort det muligt at vedligeholde og udvikle Huset til gavn for residenterne.

Donationer til Huset kan trækkes fra i skat. Alle bidrag – store som små – modtages med tak.

Hvis du ønsker at støtte Huset, kontakt venligst direktionen.